01h48, Ngày 26/09/2017

Vam 3 Chấu Thủy Lực ZYL-50 0913235188

Mã sản phẩm: ZYL-50

Còn hàng
Mã hàng:ZYL-50

Gia lực: 50T

Lực kéo ngang max: 500mm

Lực kéo Dọc Max: 300mm

Hành trình: 50mm

Bơm tay thủy lực CP-700 0913235188

Mã sản phẩm: CP-700

Còn hàng


Bơm tay thủy lực CP-180 0913235188

Mã sản phẩm: CP-180

Còn hàng


Bơm tay thủy lực CP-390 0913235188

Mã sản phẩm: CP-390

Còn hàng


Bơm tay thủy lực CP-700-2A 0913235188

Mã sản phẩm: CP-700-2A

Còn hàng


Bơm tay TL CFP-800 0913235188

Mã sản phẩm: CFP-800

Còn hàng


Bơm điện thủy lực DB150-D1 0913235188
Còn hàng


Bơm điện thủy lực DB150-D2 0913235188
Còn hàng


Bơm điện thủy lực DB150-S2 0913235188
Còn hàng


Bơm điện thủy lực DYB-63F2 0913235188
Còn hàng


Bơm điện thủy lực DYB-63F3 0913235188
Còn hàng


Bơm điện thủy lực HHB-700D2 0913235188
Còn hàng


Bơm điện thủy lực HHB-700D3 0913235188
Còn hàng


Kích cao thủy lực RSC-1050 0913235188

Mã sản phẩm: RSC-1050

Còn hàng


Kích lùn thủy lực RMC-101 0913235188

Mã sản phẩm: RMC-101....

Còn hàng


Kích thủy lực nhỡ RC-101 0913235188

Mã sản phẩm: RC-101

Còn hàng


Kích thủy lực RMC-101L 0913235188

Mã sản phẩm: RMC-101L

Còn hàng


Kích thủy lực RRH-307 0913235188

Mã sản phẩm: RRH-307

Còn hàng


Kìm bấm cos Kim HD-202B 0913235188

Mã sản phẩm: HD-202B

Còn hàng


Kìm cắt cáp CC-325 0913235188

Mã sản phẩm: CC-325

Còn hàng


Kìm Cắt Cáp XLJ-120A 0913235188
Còn hàng


Kìm cắt cáp XLJ-300A 0913235188
Còn hàng


Kìm Cắt Cáp XLJ-65A 0913235188
Còn hàng


Kìm cắt cáp XLJ-D-300 0913235188
Còn hàng


Kìm cắt cáp XLJ-D-500 0913235188
Còn hàng


Kìm cắt cáp XLJ-G-32A 0913235188
Còn hàng


Kìm ép cos thủy lực CYQ-300C 0913235188
Còn hàng


Kìm ép cos thủy lực CYQ-400C 0913235188
Còn hàng


Kìm ép cos thủy lực HB-300B
Còn hàng


Kìm ép cos thủy lực KDG-150 0913235188
Còn hàng


Kìm ép cos thủy lực KDG-200 0913235188
Còn hàng


Kìm ép cos thủy lực KYQ-400A
Còn hàng


Kìm ép cos thủy lực YQ-300C 0913235188
Còn hàng


Kìm bấm cos tay DG-003 0913235188

Mã sản phẩm: DG-003

Còn hàng


Kìm bấm cos tay HD-16L 0913235188

Mã sản phẩm: HD-16L

Còn hàng


Kìm bấm cos tay HD-1MA 0913235188

Mã sản phẩm: HD-1MA

Còn hàng


Kìm bấm cos tay HD-2.5B 0913235188

Mã sản phẩm: HD-2.5B

Còn hàng


Kìm bấm cos tay HD-22L 0913235188

Mã sản phẩm: DG-25L

Còn hàng


Kìm bấm cos tay HD-6C 0913235188

Mã sản phẩm: HD-6C

Còn hàng


Kìm bấm cos tay HD-6M 0913235188

Mã sản phẩm: HD-6M

Còn hàng


Kìm bấm cos tay HD-8L 0913235188

Mã sản phẩm: HD-8L

Còn hàng


Kìm cắt cáp thường CC-120A 0913235188

Mã sản phẩm: CC-120A

Còn hàng


Kìm cắt cáp thường CC-400 0913235188

Mã sản phẩm: CC-400

Còn hàng


Kìm cắt cáp thường CC-65A 0913235188

Mã sản phẩm: CC-65A

Còn hàng


Kìm cắt cáp thường CC-A-60 0913235188

Mã sản phẩm: CC-A-60

Còn hàng


Kìm cắt cáp thường HS-125 0913235188

Mã sản phẩm: HS-125

Còn hàng


Kìm cắt cáp thường LK-250 0913235188

Mã sản phẩm: LK-250

Còn hàng


Kìm cắt cáp thường LK-500 0913235188

Mã sản phẩm: LK-500

Còn hàng


Kìm cắt cáp thủy lực CPC-30A 0913235188

Mã sản phẩm: CPC-30A

Còn hàng


Kìm cắt cáp thủy lực CPC-30H 0913235188

Mã sản phẩm: CPC-30H

Còn hàng


Kìm cắt cáp thủy lực CPC-50B 0913235188

Mã sản phẩm: CPC-50B

Còn hàng


Kìm cắt cáp thủy lực FYP-100 0913235188

Mã sản phẩm: FYP-100

Còn hàng


Kìm cắt cáp thủy lực FYP-120 0913235188

Mã sản phẩm: FYP-120

Còn hàng


Kìm cắt cáp thủy lực FYP-90 0913235188

Mã sản phẩm: FYP-90

Còn hàng


Kìm cắt cáp thủy lực YP-40 0913235188
Còn hàng


Kìm cắt cáp thủy lực YP-75 0913235188

Mã sản phẩm: YP-75

Còn hàng


Kìm ép cos Thủy lực KYQ-240 0913235188

Mã sản phẩm: YQK-240

Còn hàng


Kìm ép cos Thủy lực CYO-510 ( Ép an toàn) 0913235188

Mã sản phẩm: CYO-410

Còn hàng


Kìm ép cos Thủy lực CYQ-240A (Ép an toàn) 0913235188

Mã sản phẩm: CYQ-240

Còn hàng


Kìm ép cos Thủy lực KYQ-300 0913235188

Mã sản phẩm: YQK-300

Còn hàng


Kìm ép cos Thủy lực YQK-120 0913235188

Mã sản phẩm: YQK-120

Còn hàng


Kìm ép cos Thủy lực YQK-70 0913235188

Mã sản phẩm: YQK-70

Còn hàng


Máy Cắt Sắt OY-22 0913235188
Còn hàng


Máy Cắt Sắt OY-25 0913235188
Còn hàng


Máy cắt sắt V thủy lực CAC-75 0913235188

Mã sản phẩm: CAC-75

Còn hàng


Máy cắt sắt V thủy lực CWC-100 0913235188

Mã sản phẩm: CAC-100

Còn hàng


Máy cắt thép góc CAC-100 0913235188

Mã sản phẩm: CAC100

Còn hàng


Máy cắt thép góc đa năng CAC-756 0913235188

Mã sản phẩm: CAC-756

Còn hàng


Máy Gia Công Thanh Cái CHY-200 0913235188

Mã sản phẩm: CHY-200

Còn hàng


Máy Gia Công Thanh Cái DHY-200
Còn hàng


Máy uốn hình cong thẳng CB-125D 0913235188

Mã sản phẩm: CB-125D

Còn hàng


Máy Uốn Ông FWG DALUSHAN 0913235188
Còn hàng


Máy Uốn Ống SWG DALUSHAN 0913235188
Còn hàng


máy uôn ông SWG-J DALUSHAN 0913235188
Còn hàng


Máy đột lỗ MHP-20 0913235188
Còn hàng


Máy đột thủy lực CH-80H 0913235188
Còn hàng


Máy bơm điện TL CTE-25AS 0913235188

Mã sản phẩm: CTE-25AS

Còn hàng


Máy bơm điện TL DYB-63A 0913235188

Mã sản phẩm: DYB-63A

Còn hàng


Máy cắt thanh đồng cái CWC-150 , CWC-200 0913235188

Mã sản phẩm: CWC-150, CWC-200

Còn hàng


Máy cắt thanh đồng cái CWC-200V 0913235188

Mã sản phẩm: CWC-150V, CWC-200V

Còn hàng


Máy uốn thanh cái CB-200A 0913235188

Mã sản phẩm: CB-200A

Còn hàng


Máy uốn thanh cái thủy lực CB-150D 0913235188

Mã sản phẩm: CB-150D

Còn hàng


Máy uốn thanh đồng cái CB-150A 0913235188

Mã sản phẩm: CB-150A

Còn hàng


Vam 3 Chấu Thủy Lực YL-10 0913235188

Mã sản phẩm: YL-10

Còn hàng


Vam 3 Chấu Thủy Lực YL-20 0913235188

Mã sản phẩm: YL-20

Còn hàng


Vam 3 Chấu Thủy Lực YL-30 0913235188

Mã sản phẩm: YL-30

Còn hàng


Vam 3 Chấu Thủy Lực YL-5 0913235188

Mã sản phẩm: YL-5

Còn hàng


Vam 3 Chấu Thủy Lực YL-50 0913235188

Mã sản phẩm: YL-50

Còn hàng


Vam 3 Chấu Thủy Lực ZYL-10 0913235188

Mã sản phẩm: ZYL-10

Còn hàng


Vam 3 Chấu Thủy Lực ZYL-20 0913235188

Mã sản phẩm: ZYL-20

Còn hàng


Vam 3 Chấu Thủy Lực ZYL-30 0913235188

Mã sản phẩm: ZYL-30

Còn hàng


Vam 3 Chấu Thủy Lực ZYL-5 0913235188

Mã sản phẩm: ZYL-5

Còn hàng


Vam 3 Chấu Thủy Lực ZYL-50 0913235188

Mã sản phẩm: ZYL-50

Còn hàng


Đầu Cắt Thanh Cái CWC-150 0913235188
Còn hàng


Đầu cắt thanh cái CWC-200 0913235188

Mã sản phẩm: CWC-150, CWC-200

Còn hàng


Đầu cắt thanh cái CWC-200V 0913235188

Mã sản phẩm: CWC-150V, CWC-200V

Còn hàng


Đầu ép cos thủy lực FHK22 0913235188

Mã sản phẩm: FHK22

Còn hàng


Đầu ép cos thủy lực FYQ-630B 0913235188

Mã sản phẩm: FYQ-630B

Còn hàng


Đầu uốn thanh cái hình cong thẳng CB-125D 0913235188

Mã sản phẩm: CB-125D

Còn hàng


Đầu uốn thanh cái CB-150A 0913235188

Mã sản phẩm: CB-150A

Còn hàng


Đầu uốn thanh cái CB-200A 0913235188

Mã sản phẩm: CB-200A

Còn hàng


Đầu uốn thanh cái thủy lực CB-150D 0913235188

Mã sản phẩm: CB-150D

Còn hàng


Đầu ép cos thủy lực CYO-400B 0913235188

Mã sản phẩm: CYO-400B

Còn hàng


Đầu ép Cos TL FYQ-1000 0913235188

Mã sản phẩm: FYQ-1000

Còn hàng


Đầu ép Cos TL FYQ-300 FYQ-240 0913235188

Mã sản phẩm: FYQ-300 FYQ-240

Còn hàng


Đầu ép Cos TL FYQ-500 FYQ-400 0913235188

Mã sản phẩm: FYQ-500 FYQ-400

Còn hàng


Đầu ép Cos TL FYQ-630 0913235188

Mã sản phẩm: FYQ-630

Còn hàng


Đột lỗ cơ EP-20 0913235188
Còn hàng


Đột lỗ thủy lực CH-20 0913235188

Mã sản phẩm: CH-20

Còn hàng


Đột lỗ thủy lực CH-60 0913235188

Mã sản phẩm: CH-60

Còn hàng


Đột lỗ thủy lực CH-70 0913235188

Mã sản phẩm: CH-70

Còn hàng

Không có

1. HƯỚNG DẪN MUA HÀNG:

      Quý khách có thể đặt hàng theo các cách sau:

     1.1 -  Liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại:

          Điện thoại: 04. 398 788 46
          Hotline:      0164 388 6781.   0913 235  188

     1.2 - Gửi mail cho chúng tôi: ngocton33@gmail.com

      1.3 - Đặt hàng qua website của chúng tôi, khi nhận được đơn hàng, chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất

2. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN    

      2.1  - Thanh toán tiền mặt

      2.2 - Thanh toán chuyển khoản

               Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Tôn
               Số tài khoản:  0021000269712  Ngân hàng Vietcombank lạc trung

               Số tài khoản:  113 496 839  Ngân hàng (á châu) ACB Minh Khai

Trân trọng cảm ơn quý khách!

 

Sản phẩm cùng loại

 
Đang tải...