18h53, Ngày 22/09/2017

Đầu uốn thanh cái hình cong thẳng CB-125D 0913235188

Mã sản phẩm: CB-125D

Còn hàng

Chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị thủy lực như: Kìm ép cos thủy lực, kìm ép cốt thủy lực, kìm cắt cáp, đầu bấm cos, đầu bấm cos thủy lực bằng pin, đầu đột lỗ thủy lưc, đầu chấn thanh đồng, đầu đột thanh cái, đầu uốn thanh cái, đầu cắt thanh cái, đầu cắt thanh đồng, bơm tay thủy lực,bơm chân thủy lực, dàn ép thủy lực,bơm điện thủy lực , bộ nguồn thủy lực,đội kích ben thủy lực, đội móc thủy lực,ống dầu thủy lực,uốn ống thủy lực

Mã hàng: CB-125D

Gia lực: 25T

Kích thước: 978mm

Đồng rộng: 40, 50, 60, 80 100, 125mm

Đồng dầy: 4,  5, 6, 8, 10, 12.5mm

Trọng lượng:42.5kg

 

 

Bơm tay thủy lực CP-700 0913235188

Mã sản phẩm: CP-700

Còn hàng


Bơm tay thủy lực CP-180 0913235188

Mã sản phẩm: CP-180

Còn hàng


Bơm tay thủy lực CP-390 0913235188

Mã sản phẩm: CP-390

Còn hàng


Bơm tay thủy lực CP-700-2A 0913235188

Mã sản phẩm: CP-700-2A

Còn hàng


Bơm tay TL CFP-800 0913235188

Mã sản phẩm: CFP-800

Còn hàng


Bơm điện thủy lực DB150-D1 0913235188
Còn hàng


Bơm điện thủy lực DB150-D2 0913235188
Còn hàng


Bơm điện thủy lực DB150-S2 0913235188
Còn hàng


Bơm điện thủy lực DYB-63F2 0913235188
Còn hàng


Bơm điện thủy lực DYB-63F3 0913235188
Còn hàng


Bơm điện thủy lực HHB-700D2 0913235188
Còn hàng


Bơm điện thủy lực HHB-700D3 0913235188
Còn hàng


Kích cao thủy lực RSC-1050 0913235188

Mã sản phẩm: RSC-1050

Còn hàng


Kích lùn thủy lực RMC-101 0913235188

Mã sản phẩm: RMC-101....

Còn hàng


Kích thủy lực nhỡ RC-101 0913235188

Mã sản phẩm: RC-101

Còn hàng


Kích thủy lực RMC-101L 0913235188

Mã sản phẩm: RMC-101L

Còn hàng


Kích thủy lực RRH-307 0913235188

Mã sản phẩm: RRH-307

Còn hàng


Kìm bấm cos Kim HD-202B 0913235188

Mã sản phẩm: HD-202B

Còn hàng


Kìm cắt cáp CC-325 0913235188

Mã sản phẩm: CC-325

Còn hàng


Kìm Cắt Cáp XLJ-120A 0913235188
Còn hàng


Kìm cắt cáp XLJ-300A 0913235188
Còn hàng


Kìm Cắt Cáp XLJ-65A 0913235188
Còn hàng


Kìm cắt cáp XLJ-D-300 0913235188
Còn hàng


Kìm cắt cáp XLJ-D-500 0913235188
Còn hàng


Kìm cắt cáp XLJ-G-32A 0913235188
Còn hàng


Kìm ép cos thủy lực CYQ-300C 0913235188
Còn hàng


Kìm ép cos thủy lực CYQ-400C 0913235188
Còn hàng


Kìm ép cos thủy lực HB-300B
Còn hàng


Kìm ép cos thủy lực KDG-150 0913235188
Còn hàng


Kìm ép cos thủy lực KDG-200 0913235188
Còn hàng


Kìm ép cos thủy lực KYQ-400A
Còn hàng


Kìm ép cos thủy lực YQ-300C 0913235188
Còn hàng


Kìm bấm cos tay DG-003 0913235188

Mã sản phẩm: DG-003

Còn hàng


Kìm bấm cos tay HD-16L 0913235188

Mã sản phẩm: HD-16L

Còn hàng


Kìm bấm cos tay HD-1MA 0913235188

Mã sản phẩm: HD-1MA

Còn hàng


Kìm bấm cos tay HD-2.5B 0913235188

Mã sản phẩm: HD-2.5B

Còn hàng


Kìm bấm cos tay HD-22L 0913235188

Mã sản phẩm: DG-25L

Còn hàng


Kìm bấm cos tay HD-6C 0913235188

Mã sản phẩm: HD-6C

Còn hàng


Kìm bấm cos tay HD-6M 0913235188

Mã sản phẩm: HD-6M

Còn hàng


Kìm bấm cos tay HD-8L 0913235188

Mã sản phẩm: HD-8L

Còn hàng


Kìm cắt cáp thường CC-120A 0913235188

Mã sản phẩm: CC-120A

Còn hàng


Kìm cắt cáp thường CC-400 0913235188

Mã sản phẩm: CC-400

Còn hàng


Kìm cắt cáp thường CC-65A 0913235188

Mã sản phẩm: CC-65A

Còn hàng


Kìm cắt cáp thường CC-A-60 0913235188

Mã sản phẩm: CC-A-60

Còn hàng


Kìm cắt cáp thường HS-125 0913235188

Mã sản phẩm: HS-125

Còn hàng


Kìm cắt cáp thường LK-250 0913235188

Mã sản phẩm: LK-250

Còn hàng


Kìm cắt cáp thường LK-500 0913235188

Mã sản phẩm: LK-500

Còn hàng


Kìm cắt cáp thủy lực CPC-30A 0913235188

Mã sản phẩm: CPC-30A

Còn hàng


Kìm cắt cáp thủy lực CPC-30H 0913235188

Mã sản phẩm: CPC-30H

Còn hàng


Kìm cắt cáp thủy lực CPC-50B 0913235188

Mã sản phẩm: CPC-50B

Còn hàng


Kìm cắt cáp thủy lực FYP-100 0913235188

Mã sản phẩm: FYP-100

Còn hàng


Kìm cắt cáp thủy lực FYP-120 0913235188

Mã sản phẩm: FYP-120

Còn hàng


Kìm cắt cáp thủy lực FYP-90 0913235188

Mã sản phẩm: FYP-90

Còn hàng


Kìm cắt cáp thủy lực YP-40 0913235188
Còn hàng


Kìm cắt cáp thủy lực YP-75 0913235188

Mã sản phẩm: YP-75

Còn hàng


Kìm ép cos Thủy lực KYQ-240 0913235188

Mã sản phẩm: YQK-240

Còn hàng


Kìm ép cos Thủy lực CYO-510 ( Ép an toàn) 0913235188

Mã sản phẩm: CYO-410

Còn hàng


Kìm ép cos Thủy lực CYQ-240A (Ép an toàn) 0913235188

Mã sản phẩm: CYQ-240

Còn hàng


Kìm ép cos Thủy lực KYQ-300 0913235188

Mã sản phẩm: YQK-300

Còn hàng


Kìm ép cos Thủy lực YQK-120 0913235188

Mã sản phẩm: YQK-120

Còn hàng


Kìm ép cos Thủy lực YQK-70 0913235188

Mã sản phẩm: YQK-70

Còn hàng


Máy Cắt Sắt OY-22 0913235188
Còn hàng


Máy Cắt Sắt OY-25 0913235188
Còn hàng


Máy cắt sắt V thủy lực CAC-75 0913235188

Mã sản phẩm: CAC-75

Còn hàng


Máy cắt sắt V thủy lực CWC-100 0913235188

Mã sản phẩm: CAC-100

Còn hàng


Máy cắt thép góc CAC-100 0913235188

Mã sản phẩm: CAC100

Còn hàng


Máy cắt thép góc đa năng CAC-756 0913235188

Mã sản phẩm: CAC-756

Còn hàng


Máy Gia Công Thanh Cái CHY-200 0913235188

Mã sản phẩm: CHY-200

Còn hàng


Máy Gia Công Thanh Cái DHY-200
Còn hàng


Máy uốn hình cong thẳng CB-125D 0913235188

Mã sản phẩm: CB-125D

Còn hàng


Máy Uốn Ông FWG DALUSHAN 0913235188
Còn hàng


Máy Uốn Ống SWG DALUSHAN 0913235188
Còn hàng


máy uôn ông SWG-J DALUSHAN 0913235188
Còn hàng


Máy đột lỗ MHP-20 0913235188
Còn hàng


Máy đột thủy lực CH-80H 0913235188
Còn hàng


Máy bơm điện TL CTE-25AS 0913235188

Mã sản phẩm: CTE-25AS

Còn hàng


Máy bơm điện TL DYB-63A 0913235188

Mã sản phẩm: DYB-63A

Còn hàng


Máy cắt thanh đồng cái CWC-150 , CWC-200 0913235188

Mã sản phẩm: CWC-150, CWC-200

Còn hàng


Máy cắt thanh đồng cái CWC-200V 0913235188

Mã sản phẩm: CWC-150V, CWC-200V

Còn hàng


Máy uốn thanh cái CB-200A 0913235188

Mã sản phẩm: CB-200A

Còn hàng


Máy uốn thanh cái thủy lực CB-150D 0913235188

Mã sản phẩm: CB-150D

Còn hàng


Máy uốn thanh đồng cái CB-150A 0913235188

Mã sản phẩm: CB-150A

Còn hàng


Vam 3 Chấu Thủy Lực YL-10 0913235188

Mã sản phẩm: YL-10

Còn hàng


Vam 3 Chấu Thủy Lực YL-20 0913235188

Mã sản phẩm: YL-20

Còn hàng


Vam 3 Chấu Thủy Lực YL-30 0913235188

Mã sản phẩm: YL-30

Còn hàng


Vam 3 Chấu Thủy Lực YL-5 0913235188

Mã sản phẩm: YL-5

Còn hàng


Vam 3 Chấu Thủy Lực YL-50 0913235188

Mã sản phẩm: YL-50

Còn hàng


Vam 3 Chấu Thủy Lực ZYL-10 0913235188

Mã sản phẩm: ZYL-10

Còn hàng


Vam 3 Chấu Thủy Lực ZYL-20 0913235188

Mã sản phẩm: ZYL-20

Còn hàng


Vam 3 Chấu Thủy Lực ZYL-30 0913235188

Mã sản phẩm: ZYL-30

Còn hàng


Vam 3 Chấu Thủy Lực ZYL-5 0913235188

Mã sản phẩm: ZYL-5

Còn hàng


Vam 3 Chấu Thủy Lực ZYL-50 0913235188

Mã sản phẩm: ZYL-50

Còn hàng


Đầu Cắt Thanh Cái CWC-150 0913235188
Còn hàng


Đầu cắt thanh cái CWC-200 0913235188

Mã sản phẩm: CWC-150, CWC-200

Còn hàng


Đầu cắt thanh cái CWC-200V 0913235188

Mã sản phẩm: CWC-150V, CWC-200V

Còn hàng


Đầu ép cos thủy lực FHK22 0913235188

Mã sản phẩm: FHK22

Còn hàng


Đầu ép cos thủy lực FYQ-630B 0913235188

Mã sản phẩm: FYQ-630B

Còn hàng


Đầu uốn thanh cái hình cong thẳng CB-125D 0913235188

Mã sản phẩm: CB-125D

Còn hàng


Đầu uốn thanh cái CB-150A 0913235188

Mã sản phẩm: CB-150A

Còn hàng


Đầu uốn thanh cái CB-200A 0913235188

Mã sản phẩm: CB-200A

Còn hàng


Đầu uốn thanh cái thủy lực CB-150D 0913235188

Mã sản phẩm: CB-150D

Còn hàng


Đầu ép cos thủy lực CYO-400B 0913235188

Mã sản phẩm: CYO-400B

Còn hàng


Đầu ép Cos TL FYQ-1000 0913235188

Mã sản phẩm: FYQ-1000

Còn hàng


Đầu ép Cos TL FYQ-300 FYQ-240 0913235188

Mã sản phẩm: FYQ-300 FYQ-240

Còn hàng


Đầu ép Cos TL FYQ-500 FYQ-400 0913235188

Mã sản phẩm: FYQ-500 FYQ-400

Còn hàng


Đầu ép Cos TL FYQ-630 0913235188

Mã sản phẩm: FYQ-630

Còn hàng


Đột lỗ cơ EP-20 0913235188
Còn hàng


Đột lỗ thủy lực CH-20 0913235188

Mã sản phẩm: CH-20

Còn hàng


Đột lỗ thủy lực CH-60 0913235188

Mã sản phẩm: CH-60

Còn hàng


Đột lỗ thủy lực CH-70 0913235188

Mã sản phẩm: CH-70

Còn hàng

Không có

1. HƯỚNG DẪN MUA HÀNG:

      Quý khách có thể đặt hàng theo các cách sau:

     1.1 -  Liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại:

          Điện thoại: 04. 398 788 46
          Hotline:      0164 388 6781.   0913 235  188

     1.2 - Gửi mail cho chúng tôi: ngocton33@gmail.com

      1.3 - Đặt hàng qua website của chúng tôi, khi nhận được đơn hàng, chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất

2. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN    

      2.1  - Thanh toán tiền mặt

      2.2 - Thanh toán chuyển khoản

               Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Tôn
               Số tài khoản:  0021000269712  Ngân hàng Vietcombank lạc trung

               Số tài khoản:  113 496 839  Ngân hàng (á châu) ACB Minh Khai

Trân trọng cảm ơn quý khách!

 

Sản phẩm cùng loại

 
Đang tải...